این شرکت با دراختيار داشتن كارشناسان مجرب درکلیه دیسیپلین ها و همچنين سخت افزار و نرم افزارهای به روز و مورد نياز، توانايی و امكانات لازم هم اکنون سازمانی چابک و پیشرو در ارائه خدمات مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی می‌باشد.

خدمات شرکت
گواهینامه‌ها
پروژه‌هــای در دست انجـام
کارفرما : شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان
محل اجرا: سدگتوند - منطقه زیلایی
تاریخ شروع 1396/07/21
درصد پیشرفت: %39
کارفرما : شرکت پالایش پارسیان سپهر
محل اجرا: عسلویه
تاریخ شروع: 1395/03/17
درصد پیشرفت: %95
کارفرما : شركت مهندسي و توسعه نفت    
محل اجرا: تخله
نوع قرارداد: مطالعاتی/ طراحی
تاریخ شروع: 0000/00/00
                                 
کارفرما : شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا
محل اجرا: ایستگاه تقویت فشار گاز میادین هما - وراوی - مرکز تفکیک میدان تابناک
تاریخ شروع: 1399/07/01
درصد پیشرفت: 0
                  
کارفرما : پالایشگاه گاز پارسیان - پالایشگاه پارسیان سپهر
محل اجرا: استان فارس - شهرستان مهر 
تاریخ شروع: 1398/11/15
درصد پیشرفت:
%30
                  
کارفرما : پتروشیمی مسجدسلیمان
محل اجرا :  سایت پتروشیمی مسجدسلیمان
تاریخ شروع : 1401/11/19
درصد پیشرفت : 89%
کارفرما : پتروشیمی مسجدسلیمان
محل اجرا : سایت پتروشیمی مسجدسلیمان
تاریخ شروع : 1401/08/02
درصد پیشرفت : 86%
کارفرما : پتروشیمی مسجد سلیمان
محل اجرا : سایت پتروشیمی مسجد سلیمان
تاریخ شروع : 1401/01/31
درصد پیشرفت : 97%
  • مدیریت ، مشاوره و نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه آب رسانی خارج حصار و خدمات جانبی بخش Offshore
  • پروژه طراحی، ساخت و نصب و راه اندازی دو دستگاه مخزن C5+
  • تهيه شرح خدمات فاز اول ذخيره سازي گاز در مخزن تلخه
  • انجام خدمات مدیریت طرح پروه ی احداث و راه اندازی ایستگاه های تقویت فشار گاز میادین گاز هما - وراوی و مرکز تفکیک میدان تابناک
  • نظارت بر مهندسی و فعالیتهاي کارگاهی براي اجراي پروژه کارهاي جانبی طرح استحصال اتان پارسیان
  • طراحی، مهندسی و مهندسی خرید، خرید، اجرا، پیش راه‌اندازی و راه اندازی مخازن اسید کلریدریک و کاستیک
  • انجام عملیات طراحی، مهندسی خرید، اجرا، پیش راه‌اندازی و راه‌اندازی بازوهای بارگیری آمونیاک
  • طراحی، مهندسی و مهندسی خرید، خرید، اجرا، پیش راه‌اندازی و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک