مدیریت ، مشاوره و نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه آب رسانی خارج حصار و خدمات جانبی بخش Offshore

کارفرما : شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان
محل اجرا: سدگتوند - منطقه زیلایی
تاریخ شروع 1396/07/21
درصد پیشرفت: %39

پروژه آب رسانی خارج حصار و خدمات جانبی
 
بخش Offshore
طرح حاضر جهت تأمین و پمپاژ آب با ظرفیت اسمی 2000 متر مكعب در ساعت (بعلاوه 10% اضافه ظرفیت طراحی) از دریاچه سد گتوند و انتقال آن تا تاسیســـــات مجتمع پتروشیمی مسجدسلیمان اجرا می گردد که در 2 بخش onshore  و offshore در حال اجرا  میباشد.
پروژه  offshore شامل سازه شناورکه قابلیت تامین آب به میزان لازم در فصول مختلف سال، بخش شناور و انعطاف پذیرشامل راهرو دسترسی از خشکی به سازه شناور، خط لولهflexible، کابل برق انتقال قدرت و فیبر نوری انتقال دیتا به خشکی، خط لوله  فلزی24 اینچ روزمینی، مخزن 2000 مترمکعبی (buffer tank) که در این بخش، آب در هر فصل از سال با نوسانات ارتفاع آب سد از طریق بخش شناور به ایستگاه پمپاژ منتقل می گردد.