پروژه طراحی، ساخت و نصب و راه اندازی دو دستگاه مخزن C5+

کارفرما : شرکت پالایش پارسیان سپهر
محل اجرا: عسلویه
تاریخ شروع: 1395/03/17
درصد پیشرفت: %95


اجرای مخازن ذخیره C5+ در عسلویه   

انجام عملیات طراحی، ساخت و نصب و راه اندازی توام دو دستگاه مخزن C5+ با ظرفیت 85 هزار مترمکعب سقف شناور  مشارکت شرکت پایدار پولاد پیشرو که  انجام بخش مهندسی خرید، طراحی مخازن و پمپ استیشن  بر عهده شرکت پرآور است.پروژه مذکور 18 ماهه بوده و هم اکنون پیشرفت 95 درصدی دارد. خدمات مهندسی شرکت پرآور به عنوان پیمانکار بخش E در این پروژه مورد تقدیر کارفرما و مشارکت بوده و در مواردی منافع قابل توجهی برای شریک PC خود به وجود آورده است.