شرکت مهندسی پرآور بازوی مهندسی هلدینگ پتروشیمی مسجد سلیمان

شرکت مهندسی پرآور در قالب قراداد "  MC   " و  به عنوان بازوی مهندسی شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان، خدمات مدیریت، مشاوره مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی  پروژه  عظیم احداث  کارخانجات پتروشیمی تولید آمونیاک و اوره به ظرفیت 2050 تن در روز آمونیاک و 3250 تن در روز اوره،را دارا بوده و هم اکنون بیش از 120  نفر از پرسنل این شرکت در تهران و سایت مسجدسلیمان ( منطقه عملیاتی زیلایی)  جهت انجام خدمات  مربوطه به این قرارداد حضور فعال  دارند.
پروژه مذکور توسط  شرکت "  Wuhuan Engineering Company "، به عنوان پیمانکار  EPCF  که  تامین مالی پروژه را نبز به عهده دارد، در حال اجرای مراحل پایانی خود میباشد.


مشخصات پروژه فاز یک شرکت صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان

تولید روزانه: 3250 تن اوره گرانول  و 2050  تن آمونیاک
مجموعه صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان با هدف ایجاد کارخانجات پتروشیمی و کلیه زیرساختهای مورد نیاز و تولید یک میلیون تن اوره سالانه، جهت تامین بخشی از نیاز کشور و همچنین صادرات، در منطقه زیلایی واقع در 24 کیلومتری شمال غرب مسجد سلیمان تأسیس گردیده است.
این پروژه با استفاده از خط اعتباری دو کشور ایران و چین و با مبلغی بالغ بر 8/4 میلیارد یوآن و از طریق بانک صنعت و معدن تأمین اعتبار گردیده است.
پروژه مذکور مطاق برنامه در شهریور ماه سال 1398  افتتاح خواهد و تاپایان سال به تولید پایدار خود مطابق ظرفیت های اعلام شده خواهد رسید. میزان اشتغال مستقیم پروژه در حال حاضر در حدود 5000 نفر می باشد.
این پروژه برای تهیه آمونیاک ، از فن آوری شرکت کازاله سوئیس (CASALE) و برای تولید اوره از فن آوری شرکت تویو ژاپن( TOYO) که از معتبرترین شرکت ها در حوزه ی تأمین تکنولوژی در صنعت پتروشیمی جهان می باشند، بهره مند شده است.