صنایع بالادستی

صنایع بالادستی کلیه مطالعات، فعالیتها و اقدامات مربوط به اکتشاف، حفاری، استخراج، بهره‌برداری و صیانت از منابع نفتی، انتقال، ذخیره‌سازی و صادرات آن مانند پی‌جویی، نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، ژئوفیزیک، ژئوشیمی، حفر و خدمات فنی چاهها، تزریق گاز، آب، هوا و یا هر فعالیتی که منجر به برداشت بهینه و حداکثری از منابع نفتی گردد و نیز احداث و توسعه تأسیسات و صنایع وابسته، تحدید حدود، حفاظت و حراست آنها برای عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت در حد جداسازی اولیه، صادرات، استفاده و یا عرضه برای عملیات پایین‌دستی را شامل شود.

شرکت مهندسی پرآور با همت مدیران با سابقه و ارشد نفتی بر پایه انجام پروژه های بالادستی در سال 1374  تاسیس گردید و خدمات مهندسی به پروژه های معتبر  و همکاری با شرکت های اروپایی در بخش بالادستی از افتخارات شرکت پرآور میباشد که در این راستا میتوان به پروژه های زیر اشاره نمود:
 • همكاري با شركت نفتي لاسمو در مطالعات توسعه و ازدياد برداشت از میدان دارخوين و تهيه MDP
 • مطالعه جامع و مدلسازی مخازن و افزایش تولید از میادین نفتی پایدار و پایدار غرب تهیه MDP
 • مطالعه جامع مدلی مخزن بورگان در میدان نفتی سروش (MDP)
 • مطالعه امکان پذیری توسعه میادین سروستان و سعادت آباد (MDP)
 • بررسي امكان استفاده از گاز مخزن آسماري پازنان به عنوان خوراك واحد الفين
 • تهیه اسناد لرزه نگاری سه بعدی میدان نفتی کوه مند
 • تهيه شرح خدمات و اسناد مناقصه لرزه نگاري دو بعدي در ميادين گازي هما و تابناک
 • بازنگري مطالعه جامع ميادين گازي شانول و وراوي
 • تهيه شرح خدمات فاز اول ذخيره سازي گاز در مخزن تلخه
 • مطالعه جامع ميدان نفتي منصوري با مشاركت شركت GCA
 • طرح مطالعه جامع ميدان گازي هنگام تهيه MDP با شرکت GCA
 • مطالعات جامع ازدياد برداشت از ميدان نفتي مسجد سليمان MDP
 • مدلسازی استاتیکی مخزن میدان نفتی دهلران
 • مدلسازی استاتیکی و دینامیکی مخزن میدان نفتی بلال
 • مطالعات امکان سنجی انجام لرزه نگاری 4 بعدی برای عملیات EOR/IOR در میدان نفتی بلال
 • انجام ارزیابی عملیات EOR/IOR با استفاده از اطلاعات لرزه نگاری در خصوص خدمات پژوهشی مدیریت پژوهش و فن آوری
 • مطالعات زمین شناسی بلوک A سازند سروک در بخش مرکزی خلیج فارس