تماس با ما

دفتر مرکزی :

تهران، خیابان پاسداران، بین کوچه بهشت و حافظ، پلاک 181، ساختمان پتروشیمی مسجد سلیمان

کد پستی : 1951636611

تلفن: 28147300

فکس: 86086763 - 86086840

Central office :

Address: MIS Petrolium building, No. 181, Between Behesht & Hafez Alley, Pasdaran Ave , Tehran, Iran.

Postal Code: 1951636611

Tel: 982128147300

Fax: 982186086840 - 982186086763

.
دفتر مرکزی :

تهران، خیابان پاسداران، بین کوچه بهشت و حافظ، پلاک 181، ساختمان پتروشیمی مسجد سلیمان

کد پستی : 1951636611

تلفن: 28147300

فکس: 86086763 - 86086840

Central office :

Address: MIS Petrolium building, No. 181, Between Behesht & Hafez Alley, Pasdaran Ave , Tehran, Iran.

Postal Code: 1951636611

Tel: 982128147300

Fax: 982186086840 - 982186086763

.