این شرکت با دراختيار داشتن كارشناسان مجرب درکلیه دیسیپلین ها و همچنين سخت افزار و نرم افزارهای به روز و مورد نياز، توانايی و امكانات لازم هم اکنون سازمانی چابک و پیشرو در ارائه خدمات مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی می‌باشد.

خدمات شرکت
گواهینامه‌ها
پروژه‌هــای در دست انجـام
کارفرما : شرکت پالایش پارسیان مهر
محل اجرا: عسلویه
تاریخ شروع: 1397/04/06
درصد پیشرفت: %60
کارفرما : شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان
محل اجرا: سدگتوند - منطقه زیلایی
تاریخ شروع 1396/07/21
درصد پیشرفت: %39
کارفرما : شرکت پالایش پارسیان سپهر
محل اجرا: عسلویه
تاریخ شروع: 1395/03/17
درصد پیشرفت: %95
کارفرما : شرکت احداث
محل اجرا: چشمه خوش دشت عباس دهلران
تاریخ شروع : 1396/05/28
درصد پیشرفت : %95
کارفرما : شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا
محل اجرا: ایستگاه تقویت فشار گاز میادین هما - وراوی - مرکز تفکیک میدان تابناک
تاریخ شروع: 1399/07/01
درصد پیشرفت: 0
                  
کارفرما : پالایشگاه گاز پارسیان - پالایشگاه پارسیان سپهر
محل اجرا: استان فارس - شهرستان مهر 
تاریخ شروع: 1398/11/15
درصد پیشرفت:
%30
                  
کارفرما : شرکت صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان
محل اجرا: مسجد سلیمان
متراژ: 57 هکتار
تاریخ شروع: 1390/11/01
درصد پیشرفت: %98
  • پروژه واحد آتش نشانی سایت عسلویه
  • مدیریت ، مشاوره و نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه آب رسانی خارج حصار و خدمات جانبی بخش Offshore
  • پروژه طراحی، ساخت و نصب و راه اندازی دو دستگاه مخزن C5+
  • مهندسی، طراحی و صحه گذاری بر مدارک ساختمانهای غیر صنعتی (NGL 3100)
  • انجام خدمات مدیریت طرح پروه ی احداث و راه اندازی ایستگاه های تقویت فشار گاز میادین گاز هما - وراوی و مرکز تفکیک میدان تابناک
  • نظارت بر مهندسی و فعالیتهاي کارگاهی براي اجراي پروژه کارهاي جانبی طرح استحصال اتان پارسیان
  • مدیریت، مشاوره و نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای احداث مجتمع آمونیاک / اوره پتروشیمی مسجد سلیمان مسجد سلیمان (MC)